Follingbo ligger alldeles öster om Visby, socknen börjar vid Skrubbs travbana och sträcker sig ca 8 km mot Roma. Förutom Visby så gränsar Follingbo till socknarna Träkumla, Akebäck, Roma, Barlingbo och Endre.

Gotlands enda folkracebana ligger i Follingbo, den är välkänd i hela Sverige bland motorintresserade.
Det finns även en idrottsplats samt två friluftsanläggningar, VOKstugan och Svaidestugan
i Follingbo.

På sommaren är det många som åker och badar vid antingen den konstgjorda och inte så kända insjön eller vid det nedlagda, betydligt mer kända, kalkbrottet.
Har man barn så är den konstgjorda insjön att rekommendera eftersom kalkbrottet är över tjugo meter djupt på många ställen!
Kalkbrottet
Insjön
Soluppgång i Follingbo
Svajdestugan
Svajdestugan
VOKstugan
Kanonbatteriet vid Dubbes herrgårdspark
Kanonbatteriet vid Dubbes herrgårdspark
Det som återstår av Dubbes utsiktstorn
Det som återstår av Dubbes utsiktstorn
Taket på Dubbes gravkapell
Dörren till Dubbes gravkapell
Fönstret på Dubbes gravkapell. Glaset togs från Follingbo kyrka.
Det som finns kvar av terasserna vid Dubbes herrgårdspark
Vårblommor